×
Эдийн засаг 2 Долоодугаар сарын 2013

Оросын улсын корпорацуудын удирдагчид болон ерөнхийлөгч буюу засгийн газраас томилох ажилтнууд орлогоо төдийгүй зарлагаа нийт олонд тайлагнах ёстой. 6-р сарын сүүлээр засгийн газар ОХУ-ын хууль тогтоомжод оруулах зохих засварыг батлав. Хөдөлмөрийн яам авилгалыг эсэргууцэх зорилгоор эдгээр засварыг бэлтгэжээ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Долоодугаар сар 2013
Үйл явдлын хуанли
Долоодугаар сар 2013
6
7
9
11
13
14
15
20
26
27
28
31