×
Эдийн засаг 21 Дөрөвдүгээр сарын 2013
Одоо «их хориныг» дарглаж байгаа Орос улсаас хэлэлцэх хэргийн төлөвлгөөнд нь шинэ хэдэн асуудал оруулсан тухай ОУВС-ийн тэргүүн дэд захирал Дэвид Липтон оросын сэтгүүлчдэд мэдээллээ. Түүний хэлснээр урьд анхаарахгуй байсан хэдэн асуудлыг ОУ-аас хэлэлцэх хэргийн төлөвлөгөөнд орүүлжээ. Тухайлбал ялангуяа эдийн засаг нь хөгжиж байгаа орнуудад хөрөнгө оруулалтын системийг бэхжүүлэх асуудал тэдгээрийн дотор байна.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Дөрөвдүгээр сар 2013
Үйл явдлын хуанли
Дөрөвдүгээр сар 2013
11
12
13
14
15
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30