×
Эдийн засаг 22 Тавдугаар сарын 2012
Хятад улс түншүүдийнхээ шаардлагуудыг хүлээн авч, ховордсон металлуудын экспортын квотыг нэмэгдүүллээ. Ингэхдээ энэ жилийн нэмэлт квот нь үндсэн квотоо даван 10680 тоннд хүрчээ. Түүхий эд нийлүүлэх эрхийг 12 компани эзэмшиж байна. Япон, АН болон ЕХ нь Хятад улсыг ховордсон металлуудын экспортонд хязгаарлалт хийх болон тэдгээрийн үнийг хөөрөгдүүлдэгт байнга  буруутгаж  байдаг. Бээжин үүнийг янз бүрээр үгүйсгэдэг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Тавдугаар сар 2012
Үйл явдлын хуанли
Тавдугаар сар 2012
5
6
13
17