×
Эдийн засаг 14 Тавдугаар сарын 2012
«Өмнөд Хятадын тэнгисийн хойт  хэрэгт  загас агнахыг  энэ сарын 16-аас эхлэн 2.5 сарын хугацаагаар Хятад улс    хориглоно» гэж  хятадын олон нийтийн хэвлэл- мэдээлэлийн хэрэгсэлүүд   даваа гаригт мэдээлэв. Хятад, Филиппин  улсуудын хоорондын дипломат маргааны учир шалтаг болсон Хуанянь арал орчимд загас агнахыг бас хоригложээ.
Эдийн засгийн хөгжлийн туйл баруунаас зүүн тийш шилжиж байна. Яг АНД-н бүс нутагт л дэлхийн эдийн засаг сэргэж эхлэж байна гэдгийг НҮБ-ын шинжээчид нэгэн дуугаар батлаж байна. ОУ 2012 онд АНДЭЗХА-г даргалахтай ДХБ-д элсэх явдал давхацсан нь тус улсад хөгжлийн болон зах зээлийн шинэ төлөвийг нээж өгч байна. АНДЭЗХА-ны байгууллагад АНД-н 21 улс багтдаг юм.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Тавдугаар сар 2012
Үйл явдлын хуанли
Тавдугаар сар 2012
5
6
13
17