×
Эдийн засаг 13 Дөрөвдүгээр сарын 2012
Хятад улс юаниэ олон улсын хэмжээнд илүү өргөн хэрэглүүлэхийн тулд олон улсын тооцоолтын системээ нэг-хоёр жилийн дотор байгуулах тухай хятадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд мэдээллээ. Хятадын олон улсын тооцоолтын системийн гол зорилт юаниэр хийх олон улсын тооцоолтыг илүү найдвартай үр бүтээлтэй болгоход оршино.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Дөрөвдүгээр сар 2012
Үйл явдлын хуанли
Дөрөвдүгээр сар 2012
3
6
7
9
10
12
16
18
25
27
30