×
Эдийн засаг 6 Хоёрдугаар сарын 2012
Бизнесийн хүрээний хууль тогтоомжийг шинэчлэх саналуудыг төрийн байгууллагуудад оруулах, шүүхэд тэдний ашиг сонирхолыг хамгаалах, хувиараа үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн санал хүсэлтийг авч үзэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулах бизнес-омбудсмен ОУ-д бий болно. Хувиараа үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах бүрэн эрхэт хүрээлэн байгуулахыг “Оросын түшиг тулгуур” олон нийтийн байгууллага санаачилсан байна.
Ховор металлын нийлүүлэлтийн асуудлаар гадаадын компаниудын хувьд Хятад улс гадуурхах бодлого явуулаагүй. БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Вэнь Зябао, ХБНГУ-ын канцлер Ангела Меркелийн Хятад улсад хийж байгаа айлчлалын үеэр ингэж мэдэгдлээ. Хятадын болон германын бизнесменүүдтэй уулзахдаа Вэнь Зябао ховор металл нийлүүлэх квот гадаадын ч, дотоодын ч компаниудад ижилхэн байгаа гэж мэдэгдсэн байна.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Хоёрдугаар сар 2012
Үйл явдлын хуанли
Хоёрдугаар сар 2012
3
5
7
11
12
13
14
20
21
23
27