×
Эдийн засаг 9 Нэгдүгээр сарын 2012
БРИК-ийн орнуудын ДНБ-ий өсөлт энэ жил 7% болно. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын  Goldman Sachs банк ийм таамаглалыг дэвшүүллээ. Орос улсын эдийн засгийн өсөлтийн хурд доод тал нь 3,5% болно гэж шинжээчид үзэж байна. АНУ болон еворгийн бүсийн эдийн засгийн төлвийг бусдаас гутрангуйгаар үнэлсэн байна.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Нэгдүгээр сар 2012
Үйл явдлын хуанли
Нэгдүгээр сар 2012
3
4
6
7
15
19
22
26
29