×
Эдийн засаг 1 Есдүгээр сарын 2011
   Standart&Poor”s олон улсын рейтингийн  агентлаг ОУ-ын бие даасан зээлийн рейтингийг баталлаа. Гадаадын валютын өмнө хүлээсэн үүргийн урт болон богино хугацааны рейтингийг “BBB+/A-3” түвшинд, үндэсний валютын өмнө хүлээсэн үүргийн урт болон богино хугацааны рейтингийг “BBB+/A-2” түвшинд тус тус баталсан байна.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Есдүгээр сар 2011
Үйл явдлын хуанли
Есдүгээр сар 2011
2
6
10
11
21
29