×
Эдийн засаг 11 Зургаадугаар сарын 2011
6-р сарын сүүлээр Москвад гадаадад  АЦС ын барилга байгууламжуудыг “ барь-удирд-ашигла” / BOO, build- own-operate/“ байгуулах компанийг бүртгэх юм.  Шинэ бүтэц нь АЦС ын шинэ эрчим блокуудыг 10 гаруй орнуудад барьж байгуулахад зориулагдаж бий болж байгаа юм. Чухамдаа ийм зарчмаар Түрк улсад  АЦС-ын  “Аккую” төсөл хэрэгжиж байна.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Зургаадугаар сар 2011
Үйл явдлын хуанли
Зургаадугаар сар 2011
1
5
6
10
12
25
26