×
Эдийн засаг 19 Гуравдугаар сарын 2011
Олон улсын валютын сан /ОУВС/ хүнсний барааны өсөлт удаан хугацаагаар үргэлжлэх магадлалтай аж. Ийм дүгнэлтэнд судагааны департаментын шинжээчид хүрсэн байна. ОУВС-гаас  гаргадаг “Хүсний барааны үнийн индексжилт” баримт бичгийн дагуу  олдоо 2008 оны оргил үетэй тулж очоод байгаа аж.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Гуравдугаар сар 2011
Үйл явдлын хуанли
Гуравдугаар сар 2011
3
7
8
13
18
20
27
29