×
Эдийн засаг 4 Гуравдугаар сарын 2011
Хосгүй ургамал, бичил организмыг хадгалах нэгдсэн төвийг «Сколково» инновацийн төвийн сууринд байгуулж магадгүй. ОХУ-ын олон нийтийн танхимаас ийм санаачилга дэвшүүлжээ. Урьдчилан харахын аргагүй тохиолдол буюу сүйрэл гарсан үед хэрэглэх олон тонн хүнсний бүтээгдэхүүн төдийгүй оросын эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын биологийн хосгүй материалын үнэлж барашгүй ач холбогдолтой цуглуулга манай орны нөөц баялаг болсон юм.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Гуравдугаар сар 2011
Үйл явдлын хуанли
Гуравдугаар сар 2011
3
7
8
13
18
20
27
29