Москвагийн «Эрмитаж» цэвэрлэгт хүрээлэнд романтик мөсөн гулгуурын талбай хийдлээ. Нэмтийг домог Юрий Никулины циркийн яруу оод онголог үгүүлбэрээр явуулснаар болжээ. Мөсөн дээр акробатч, жонглер, илбэгдийн гахаймшигт үзүүлбэрүүдийг үзүүлжээ.