Аюулгүй ажиллагааны салбар дахь хоёр талын зөвшилцөлд аль болох хурдан гарын үсэг зурахыг АНУ уриалсныг Афганистан улс хүлээн авсангүй. Вашингтон үүний өмнө зөвшилцөлд аль болох хурдан гарын үсэг зурахгүй, оны эцэс хүртэл хугацаа хэтрүүлбэл энэ нь АНУ 2014 онд олон улсын хүчнийг гаргасны дараа Афганистанд үлдэхгүй болохыг сануулсан билээ.

Ирэх жил Афганистанд улсын тэргүүнийг сонгох сонгууль явагдсаны дараа баримт бичигт гарын үсэг зурж болзошгүй гэж ерөнхийлөгч Хамид Карзаем хэлснээр АНУ-тай шинэ асуудал үүсчээ. Кабулд болсон хуралдааны үеэр Лои жирги хэлсэн үгэндээ, Афганистанд иргэдийн эрхийг сахиж, хууль ёсны үндсэн дээр ерөнхийлөгчийн сонгууль явуулсны дараа л зөвшилцөл утга төгөлдөр болно гэж онцлон тэмдэглэсэн байна.

Афганы ерөнхийлөгчийн төлөөлөгч Аймал Фаизи энэ асуудлаар ерөнхийлөгчийн байр суурь өөрчлөгдөөгүй болохыг Франс Пресс ангентлагт баталжээ.Тэрбээр Афганистанд аюулгүй, чөлөөт, шударга сонгууль явуулах нь АНУ-тай зөвшилцөлд гарын үсэг зурах гол түлхүүр болохыг» мэдэгдсэн байна.