Москвагийн цагдаагийн газар оросын нийслэлд нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал өдөөгчдийг олж илрүүлэх ажиллагааг явуулж байна. Өмнө нь нийслэлийн өмнө дүүрэгт 400 орчим хүн саатуулагдсан билээ. Энэ нь өчигдөр ногоо жимсний бааз, худалдааны төвийг эвдэн сүйтгэхэд оролцогсод юм. Эмх замбараагүй байдлын шалтгаан нь 25 настай москвагийн иргэний амь насыг хөнөөсөн явдал бөгөөд мөрден шинжилгээний мэдээгээр гэмт үйлдэл үндэстэн хоорондын үндэслэлтэйгээр болжээ. Аллагыг Москвад ажил хийж мөнгө олохоор ирсэн өөр улсын иргэн үйлдсэн бололтой.

Москвагийн өмнө дүүрэгт болсон явдал эртнээс хуралдсан асуудлыг гаргаж ирсэн гэж хүн ам, шилжин суух. Бүс нутгийн хөгжлийн Хүрээлэнгийн ажиглалтын зөвлөлийн дарга Юрий Крупнов тэмдэглээд:

"Томоохон хотуудад асар их хэмжээгээр бий болсон шилжин ирэгсэдтэй үнэн хэрэгтээ ажиллаж байгаа хэн ч алга. Энэ нь бүхэлдээ тусдаа бизнес эрхлэгчид болон зарим нэг үндэстний бүлэглэлүүдийн мэдэлд байдагтай холбоотой. Хүмүүсийг шилжин ирэгсэд дургүйг нь хүргэж байгаа бүс хатуу дэг журам, хуулийн хэрэгжилт байхгүйд гол нь байгаа хэрэг".

Хүний эрхийг хамгаалах онц бүрэн эрхт Владимир Лукины хэлснээр, болж буй байдалд хотын засаг захиргаа хэдийгээр өдөр тутам тэдэнтэй ажиллаж үндэстнүүдийг хооронд нь ойртуулах ёстой атал зүгээр л нудээ хаадаг байна.

Хүмүүсийг өөр хоорондоо ижилсэн нэгтгэх, шинэ хүмүүсийг нийгэмд байр сууриа олоход нь туслах тусгай технологи, арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Хот, орон нутгийн засаг захиргаа хүмүүсийг ойртуулах, албан бүс тэргүүнүүдийг илрүүлэх, тэдэнтэй тодорхой ажил явуулах шаардлагатай, энэ бол улс орон, иргэний нийгэмлэгийн үйл хэрэг мөн.

Саяхны НҮБ-ын илтгэлээр Орос оронд 11 сая шилжин ирэгсэд амьдардаг бөгөөд энэ нь дэлхийн улсуудын дотор 2 дахь үзүүлэлт юм.