Оросын улс төрийн систем улам боловсронгуй, нээлттэй болж байна. Үүнийг шинжээчдийн узэж байгаагаар сонгуулийн Нэгдсэн өдөр гэрчилллээ. Энэ нь 9 сарын 8-нд 80 бус нутагт болсон нь бараг л бух орон даяар гэсэн үг. Сонгуулийн тойргууд дээр явагдаж байгаа сонгуулийн явцтай шууд Интернэтээр ажиглаж болохоор байлаа. Орчин үеийн оросын бухий л туухэнд хамгийн өрсөлдөөн ихтэй сонгууль болж өнгөрлөө гэж Сонгуулийн ерөнхий хорооны орлогч дарга Леонид Ивлев 9 сарын 8-нд болсон орон нутгийн сонгуулийг дугнэн хэлсэн байна. Ерөнхийдөө бух улсын хэмжээгээр янз бурийн төвшиний 7000 гаруй сонгууль явагдаж, хотын дарга, мужийн захирагч, бус нутгийн хууль боловсруулах хуралдааны депутатуудыг сонгожээ. Ингэхдээ өөрийн нэр дэвшигчийг тухайн албан тушаалд, арвин туршлагатай намуудаас гадна шинээр сонгогдсон намууд ч хуртэл дэвшуулсэн гэж Леонид Ивлев тэмдэглэлээ: «Сонгуульд 54 нам оролцжээ. Илүү нэр хүндтэй намууд өөрийн ур дунг хаа нэгтээ ахиулж, зарим газар бууруулсан байна. Үүний зэрэгцээ шинэ намууд ч тодорхой хэмжээний үр дүнг үзүүлжээ. Оросын бус нутгуудын сонгуулийн тойргууд, Сонгуулийн төв комисст ханддаг гомдол санал ч багассан байна.

Бус нутгуудын удирдлагыг шууд сонгуулиар сонгохыг хэвээр болгосон нь тэднийг өрсөлдөөнтэй болгожээ гэж улс төр судлаачид тэмдэглэлээ.

Москва хотын захирагчыг сонгох сонгууль онцгой анхаарал татсан бөгөөд 2003 оноос хойш анх удаагаа болжээ. Хотын даргын албан тушаалд улс төрийн олон намуудыг төлөөлсөн 6 нэр дэвшигч оролцлоо. Одоогийн хотын даргын үүрэг гуйцэтгэгч Сергей Собянин тэргүүлж, 51 %-ийн санал авчээ.

2-р байранд парламентын бүс сөрөг хүчнээс нэр дэвшсэн Алексей Навальный 27 гаруй %-ийн санал авсан байна. 3-р байранд ойролцоогоор 11% -ийн саналаар ОХУКН-ын нэр дэвшигч Иван Мельников оржээ. Бусад нэр дэвшигчид 3% орчмын саналыг тус тус авчээ. Москвагийн сонгуулийг үлгэр жишээ гэж нэрлэхэд болно хэмээн улс төр судлаач Леонид Поляков «ОДХ»-д мэдэгдлээ: «Москвагийн сонгууль, Уралын Екатеринбургийн хотын захирагчийн сонгуулийн адил орчин үеийн оросын улс терийн байдлын хэм хэмжуур болсон бөгөөд тэнд ч энд ч радикал серег хүчнээс нэр дэвшигчид оролцсон байна. Сонгууль үнэхээр өрсөлдөөнтэй байсан ба енгерсен сонгуулиудтай харьцуулахад гомдол шуумжлэл гайхмаар бага байсан байна. Энэ удаа бух юм үнэхээр тайван байсан. Тусдаа зерчил мэр сэр байсан боловч еренхийдее аятайхан болж өнгөрчээ. Энэ сонгуулиудын ур дун маш чухал бегеед ерөнхийдөө оросын улс терийн систем болон засаг захиргааны хууль ес есч нэмэгдсэн явдал юм. Бутэн жил хагасын емне хэн хуссэнд нь оролцох эрх челее олгооч гэж хүсэлт тавьсан бегеед туунийг нь өгчээ. Иймээс бид одоо тодорхой ур дунг нь харж байна.

Сөрөг хүчнээс нэр дэвшигч Алексей Навльны өндөр үзүүлэлт, санал егсен нийт москвагийн иргэдийн тоо хэмжээнээс харахад тийм ч их биш юм гэж бус нутгийн тэргуулэх төслийн еренхий нарийн бичгийн дарга Николай Миронов «ОДХ»-д онцлон дурьджээ: «Навльный зориудаар сонгуулийн хүрээг дайчлан зохион байгуулсан. Гэсэн хэдий ч бага ирцтэй эдгээр сонгуулиуд дээр тэдний авсан 30%-ийг дахин тоолох юм бол 450-500 мянган хүнээс хэтрэхгуй юм. Москвагийн нийт сонгогчдын тоо 7 сая юм. Иймээс үнэн чанартаа түүний төлө өрдөө л 7% санал өгсөн гэсэн уг» гэж хэллээ.

Ерөнхийдөө сонгуулийн нэгдсэн өдөр элдэв гаж уйл явцгуйгээр болж өнгөрснийг тэмдэглэх хэрэгтэй юм. Сонгуулийн явцад нөлөөлөх онц зерчил гараагуй болохыг хууль хамгаалагчид болон нэр дэвшигчдийн төлөөлөгчид хүлээн зөвшөөрсөн байна.