Санхүү-эдийн засгийн шинэхэн түүхэн дэх илүү их үргэлжилсэн найдвартай гарцыг бий болгох хүчин чармайлтыг цаашид нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж Их Хорийн тэргүүнүүд үзэж байна. Энэ тухай ДХУ-ын тоймын талаар «Их Хорийн» сайтад нийтлэгдсэн Санкт-Петербургийн Их Хорийн тэргүүнүүдийн мэдэгдэлд дурьдсан байна.

Тэргүүнүүдийн хувьд юуны өмнө урьтал асуудал бол эдийн засгийн өсөлтийг бэхжүүлж, ажлын байрыг бий болгох явдал гэж баримт бичигт тэмдэглэжээ. Оршилын зэрэгцээ олон талт худалдааг төгөлдөржүүлэх асуудал, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт,санхүүгийн зохцуулалт, цаг уурын өөрчлөлттэй тэмцэх, авилгалын эсрэг үйлдэл зэрэгт зориулсан 10 гаруй хэсгээс мэдэгдэл бүрдэж байгаа юм.