ОУ-ын “Ростехнологии” корпорац болон Хятадын шинжлэх ухааны аэросансарын, аж үйлдвэрийн корпорацын хооронд өнөөдөр стратегийн хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурав.

Түүнээс гадна Санкт-Петербургийн засгийн газар болон Шанхайн Ардын засгийн газрын хооронд хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурав.