Камчаткийн Шивелуч галт уулын идэвхжилтийн үнсний хаялт далайн түвшингээс 6 км өндөрт хүрчээ. Энэ тухай хязгаар нутгийн ОБЯ-ны хэвлэлийн албанаас уламжлав. Үнсэн үүл Камчаткийн булангаас зүүн-өмнөд-зүүн хэсэгт 50 км зайтай тархан, сарниж байна гэж мэдээнд уламжилжээ. Ойр хавийн суурин газруудаас үнс унасан тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.

Энэ нь сүүлийн хэдэн өдрийн турш үнс хаяж байгаа Шивелуч галт уулын 5 дахь хаягдал юм. Өмнө нь 7-р сарын 29, 8-р сарын 1, 3, 4 болно гэж бүртгэгдсэн. Тэр үед үнс далайн түвшингээс 6 км доош өндөрт гарсан. Аврагчид жуулчдын компаниудыг Шивелуч компанид орйтож очих нь аюултай болохыг уламжилсан. Тэдэнд галт уулын дэлбэрэлттэй ойр орчмын газраар жуулчдыг явуулахгүй байхыг хатуу зөвлөсөн.

Шивелуч нь Камчаткийн хамгийн идэвхжилттэй галт уул бөгөөд Усть-камчатскийн районы Ключи тосгоноос 45 км зайд оршдог бөгөөд энд 5 мянга оричм хүн ам амьдардаг.