Санкт-Петербургад Олон улсын эдийн засгийн форум ажиллаж дуусав. Баасан гаригт Владимир Путин бугд хуроалдаанд дээр үг хэлж, чухал чухал мэдэгдэл хийлээ. Үнэн чанартаа Ерөнхийлөгч оросын эдийн засгийг хөгжүүлэх шинэ хөтөлбөрийг тодорхойлон танилцуулав.

Эдгээр нь улсын ноёрхох компаниудад таагуй, өөр бизнес, оросын эгэл жирийн оршин суугчдад тааламжтай мэдээ билээ. Ирэх оноос эхлэн тарифын өсөлтийг таван жилийн турш инфляцийн хэмжээгэр хязгаарлана гэж Оросын Ерөнхийлөгч зарлан мэдээллээ. Одоогоос улсын ноёрхох компаниуд үйлчлгээнийхээ ертегийг нэмэгдүүлэхийн оронд өсөлтийн дотоодын нееценд тулгуурлна . Манай орны томоохон компаниуд ийм нөөцтэй байна гэж Ерөнхийлөгч хэлээд: «Хэмнэх неец боломж манай дэд бутцийн компаниудад байгааг онцлон тэмдэглэмээр байна. Ийн компани зардлаа хорогдуулж, үр бүтээлээ нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг батлах ёстой. Гэвч тарифын өсөлтийг хязгаарлах явдал дэд бутцэд оруулах хөрөнгийг багасгахад хургэх ёсгуй» гэлээ.

Томоохон уйлдвэрлэл эрхлэгчид ч, эдийн засагчид ч Ерөнхийлөгчийн саналыг сайшаан дэмжив. Инфляцийн хурдыг доошлуулахын тулд тарифын өсөлтийг тогтоон барих нь зайлшгуй чухал гэж аль хэдийнэ ярьцгааж эхлэсэн билээ.

Одоо Орос улсад хөрөнгө оруулах нехцел сайжрана гэж «БНП Париба» банкны тэргүүлэх эдийн засагч Юлия Цепляева үзэж байна. Тэрээр хэлэхдээ: «Эцэст инфляцийг 2-3 жилийн дотор 4-5 хувь хуртэл багасгах боломж бий болно. Энэ нь макроэдийн засгийн байдалд нааштай нелеелж, тотворжуулж, херенге оруулалтыг нэмэгдуулэх таатай нөхцөл бүрдүүлнэ. Түүнчлэн улсын ноёрхох компаниуудыг неец херенгее хэмнэх, зарлагдаа оновчтой хандахыг урамшуулна» гэв.

Тарифын өсөлтийг хягаарлсан ч эдийн засагт хөрөнгө оруулсаар байх болно. Үндэсний сайн сайхан байдлын сангаас дэд бутцийн төслүүдийг санхуужуулэх өргөн цар хүрээтэй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэх тухай Владимир Путин зарлан мэдээлээд: «Эдгээр хөрөнгө оросын эдийн засаг болон хойч үеийнхэнд ашиг тустай болох ёстой. Сангийн хөрөнгийг ялихгуй юмаар хөөцөлдөж, гүйцээж боловсруулаагуй хөтөлбөрүүдэд чиглуулэх ёсгуй. Улс орны дур терхийг өөрчлен сайжруулж, хегжилд нь шинэ хэтийн төлөвийг нээж өгөх төслүүдэд л чиглүүлэх хэрэгтэй. Эдгээр төслийг санхуужуулэхэд Үндэсний сайн сайхан байдлын сангийн хөрөнгийн тэн хангасыг чиглүүлнэ» гэв.

Анхны төслүүдийг сонгож аваад байна. Эдгээр нь төвийн тойрог автозам, Москва-Казан хурдан төмөр зам, Сибирийг нэвт дамжсан төмөр замын шинэтгэл зэрэг төсөл билээ.Ундэсний сайн сайхан байдлын сангаас тэдгээрт 450 тэрбүм рубль (бараг 14 тэрбум доллар) гаргана. Оросын томоохон компаниуд төсөлүүдээ форумын хурээнд зарлан танилцуулав. «Роснефтийн» тесел сонирхол татав. Тус компани Хятад улсад нефть нийлүүлэх оросын эдийн засгийн түүүхэнд хамгийн томд орох хэлэлцээр байгуулав.»Роснефть» 25 жилийн дотор 365 сая тонн нефть нийлүүлэх юм. Хэлэлцээр 270 тэрбүм долларын өртөгтэй. Төлбөрийн үлэмж хэсгийг урьдчилан төлөх юм.»Альфа-Банкны» тэргүүлэх шинжээч Александр Корнилов тайлбарлан хэлэхдээ: «Хэлэлцээрийн дагуу 60 тэрбум доллар урьдчилан төлөх юм. Эдүгээ «Роснефть» бараг 70 тэрбүм долларын өртэй байна. Энэ хөрөнгөөр өрөө хэсэгчлэн дараж мэднэ. Туунээс гадна Хятад улстай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх нь «Роснефть» компанид чухал» гэлээ.

Оросын НОВАТЭК хэмээх бие даасан хий үйлдвэрлэгчийн хэрэгжуулж байгаа «Ямал СПГ» байгалийн хийн төсөлд нэгдэгсдийн бүрэлдэхүүнийг өргөжүүлэх нь бас нэгэн чухал хэлэлцээр юм. 20 хувь хувьцаа авах хятадын CNPC компани түүний шинэ түнш боллоо. БКС санхуугийн булгийн тэргүүлэх стратегич Максим Шеин ийн хамтын ажиллагааны ач холбогдолыг хөндөн өгүүлэхдээ: «Ямал СПГ» бол НОВАТЭК компанийн хувьд зарчимт тесел юм. Юу гэвэл мөн төсөл экспорты нь шинэ тувшинд гаргах ёстой. Шинэ түнштэй болсон нь сайн байна. Тэр төсөлд херенгее оруулна. Үнэн чанартаа төслийг туншийн оролцоогуйгээр хэвийн хэрэгжүүлж чадахгуй байсан» гэлээ.

Шинэ тунш төсөлд нэгдсэн явдал санхуужуулэлтээс гадна борлуулах зах зээл олгож байна. CNPC компанитой байгуулсан гэрээгээр жилд Хятадад 3 сая тонн орчим шингэрүүлсэн хий нийлүүлэх юм. Түүнчлэн энергиэс өөр салбарт амжилт гаргажээ. Тухайлбал Санкт-Петербург форумын хүрээнд эдийн засагтаа 130 тэрбум рубль (бараг 4 тэрбум доллар) оруулах боломж олов. Эдгээр хөрөнгийн үлэмж хэсгийг хүнсний бутээгдэхууний беен худалдаа-логистикийн төвийн туршилтын төслийг хэрэгжүүлэхэд чиглүүлнэ.