Орос улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинд асуулт тавих боломж олгох утасны төв өнөөдөр ажиллаж эхлэнэ. Тевийн хулээж авах асуултуудыг 4-р сарын 25-нд москвагийн цагаар 12 цагт «Владимир Путинтай харилцах шууд шугам» тусгай хөтөлбөрийг оросын хэдэн телевиз, радиогоор нэвтрүүлэх үеэр харгалзах юм. Төрийн тэргүүн ийн хөтөлбөрийг 10 гаруй жилийн турш хэрэгжүүлж байна. Тэрээр оросын оршин суугчидтай шууд харилцаж, сонирхсон асуултуудад нь хариулна.