Токио Тайбэй хоёр Зуун Хятадын маргаан үүсгэсэн арлуудын ойролцоо загас барих зөвшөөрөл Тайванд өгөх хэлэлцээрт гарын үсэг зурав. Японы Сенкаку, хятадын талаас Дяоюйдао гэсэн олтригоос 19 км тойронд засгас барих зөвшөөрөл тайваны загасчдад өгсэн юм. Хятад, Тайвань хоёр Японы хяналтад байгаа эдгээр аралд өнгөлзөж байна. Харин Хятад улс Япон болон өөр олон улстай дипломат харилцаагуй Тайваныг өөрий нь нутаг дэвсгэрийн нэг хэсэг хэмээн үзэж байна. «Бидни хэлэлцээний зорилго тэнгис- ийн байгалийн нөөцийг хамгаалахад оршино» гэж Японы Сайд нарын танхимын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ёсихидо Суга хэлэлцээрт гарын үсэг зурсны дараа мэдэгджээ. Энэ баримт бичиг Хятадтай маргалдаж байгаа нутаг дэвсгэрийн асуудалд ямар ч хамаагуй гэж тэрээр онцлов.Хэлэлцээрт гарын үсэг зурсныг Тайбэй өндөр үнэлэв. Тайван Японы хоорондын хамтын ажиллагаа нааштай хөгжиж» өнжөр тувшинд» гарсан гэж тайваны Зуун Азийн харилцааны холбооны төлөөлөгч тэмдэглэжээ. Токио Тайбэйн хооронд түншлэх онцгой харилцаа тогтсон гэж тэрээр хэлэв.

« Нэг Хятад улс» бадлого баримталж байгаа Бээжин хэлэлцээрт гарын үсэг зурсныг буруушаав. «Хятад улсаас Тайваны талаар хатуу тууштай тов тодорхой байр суурь баримталж байна. Хэлэлцээ хийж, Тайван Японы хооронд загас агнуурын тухай хэлэлцээр байгуулсан явдал бидний сэтгэлийг гүнээ түгшүүлж байна гэж БНХАУ-ын ГХЯ мэдэгдэв.