Монголын эрх баригчид америкийн Locheed Martin компаний C-130J онгоцыг худалдаж авахаар төлөвлөж байна гэж тус улсын “Аист Монголиа” телевизийн суваг өнөөдөр уламжилжээ. Уг онгоцыг олон улсын энхийг сахиулах ажиллагааны хүрээнд цэргүүдийг тээвэрлэхэд ашиглах зорилготой аж. C-130J онгоцны монголын нисгэгчдийг АНУ-ад бэлтгэнэ гэж телевизийнг суваг уламжилжээ.