Дэлхийн хамтын нийгэмлэг Ираны өмнө цөмийн хөтөлбөрийг хязгаарлах түр зуурын хүрээ татах шаардлагатай байна. Энэ тухай израилийн стратегийн болон тагнуулын асуудал эрхэлсэн израилийн сайд Юваль Штайниц Алта-Атад Тегеран болон зууч”зургаагийн”/ НҮБ-ын байнгын гишүүн орнууд болон Герман улс/ээлжит шатны яриа- хэлэлцээр дууссантай холбогдуулан мэдэгдэв. Израильд энэхүү яриа хэлэлцээрийн дүнг ямарч үр дүнгүй гэж үзжээ. Штайниц мэдэгдэлдээ, иранчууд яриа хэлэлцээрийг уран баяжуулахад нэмэлт дэвшилтэнд хүргэх үүднээс цаг хожихын тулд ашиглаж байна. Израиль нь ираны цөмийн асуудлыг амжилттай шийдвэрлэхэд нилээд заналхийлэлгүйгээр боломжгүй гэдэгт итгэлтэй байна.