0Орос улс энэ арван жилийг дуустал Олон улсын сансрын станцад багийн гишүүдийг тээвэрэх ганц орон хэвээр байх болно гэж Оросын сансрын агентлагийн жолоодлогот сансрын хөлгийн хөтөлбөрийн удирдагч Алексей Краснов мэдээллээ. «Бид энэ асуудлыг америкийн мэргэжилтнүүдтэй Байконур сансрын хөлгийн буудалд хэлэлцсэн. Саяхан төсвийг хорогдуулсантай холбогдон юуны түрүүнд арилжааны төсөлүүд зогсож тухай тэд мэдээлэв. Багийн гишүүдийг ОУСС-д хүргэх сансрын хөлөгийг төлөвлөсөн хугацаанд багтааж бэлэн болгохгүй,2017 оны сүүлээр бэлэн байх болно гэж ярихаа  больсныг Краснов тэмдэглэв. Эдүгээ америкийн олон удаа ашиглах сансрын хөлгийн нислэгийг зогсоосноос хойш багийн гишүүдийг оросын «Союз» сансрын хөлеөгөөр л ОУСС-д хүргэж байна.