Нам төрийн шинэ удирдагч Си Зиньпинээс авилгал, улсын санг шамшигдуулах хэрэг явдлыг серен зогсох арга хэмжээний хүрээнд зарласан үрэмтгий явдалтай тэмцэх кампанит ажиллагаа Хятад улсад үргэлжилж байна. Тухайлбал мөн тэмцэл улсын албан байгууллага буюу уйлдвэрийн хөрөнгөөр түшмэдийг дайлах үйл явдлыг хамрав. Харин түшмэд тевийн эрх баригчдын арга хэмжээг эсэргүүцэж байна. Москвагийн УИС-ийн дэргэдэх Ази Африкийн орнуудын дээд сургуулийн дэд захирал Андрей Карнеев эл сэдвийг үргэлжлүүлэн бичихдээ

Эрх баригчид нам засгийн дур терхийг сайжруулахын тулд зан уйлийн «найман зуйлийг» мөрдөх заавар терийн ажлын алба, албан байгууллагын ажилтнуудад өгөв. Гэвч саяхан хонконгийн зарим хэвлэлийн сэтгүүлчид хятадын янз бурийн мужид ярилцлага авч, орон нутгийн тушмэд дурмийг тойрох замыг олж байгааг илрүүлэв.

Зарим нутагт тансаг ресторанд биш тусгай газрын тасалгаа, гуанзанд дайллага хийж байна. Үрьд хэдэн юанийн үнэтэй өрийн хоол өгч байсан газарт одоо үнэтэй хүнс хоол, согтууруулах ундаар дайллаж байна. Блогерууд гэрэл зураг авч, интернетэд тансаг дайллагын баримт нотолгоо болох зургуудыг байрлуулахаас сэрэмжлэхийн тулд үнэтэй ундаа жишээ нь Маотайн лонхны шогшоог хундаглахаас нь өмнө хуулаж эсвэл рашааны лонхонд хийж байна. Ирээд байгаа мэдуунуудээс харахад Фузянь мужийн олон тусгай газрын гуанзуудыг засварлаж, шинээр тоноглосон өрөө тасалгаантай болгожээ. Одоо зарим нь тансаг ресторан, зочид буудлаас дутуу биш байна. Үнэтэй рестораны тогоочдыг тийшээ уридаг.

Дайллага хотын дуургийн барилга байшин, амралтын газар болон экологийн аялал жуулчлалын өөр байгууллагад шилжэх нь бас нэг зальт арга мэх болсон юм. Түүнээс гадна хэн нэгний гэрт дайллага хийдэг. «Наньхуа заобао» сонины мэдээлснээр гаднаас харахад нэг давхар өрийн байшингийг дайллага хийх тохилог тухтай байр болгон хувиргажээ. Тансаг дайллага хийхийг Бээжингэссэ хатуу хориглосон дурмийг тойрч, төсвийн хөрөнгөөр дайллага хийж байгаа орон нутгийн түшмэд ба бизнес эрхлэгчдийн зальт ажиллагааг тусган харуулсан өөр олон баримтыг сонин дурдав.

«Хувьсгал бол тансаг дайллага биш, тэмцэл, эвдрэл сүйрэл, цуст ажиллагаа, гай зовлон юм» гэж тухайн үед Мао дарга мэдэгдсэн билээ. Одоо Хятадад «сайн сайхан нийгэм бүтээн байгуулах « зорилт тавьсан үед эрх баригчид ард түмэндээ ойр байгаагаа харуулахын тулд түшмэдийн үрэмтгий хөрөнгө үрэн таран болгох хэрэг явдалтай тэмцэж байна. Нийгэм давхраг давхрагаар хуваагдан ялгагдаж, ёс суртахуун унаж, ёс суртахууны чиг баримжаа нийгэмд үгүй болж байгааг албан ёсны хэлсэн үгнүүдэд онцлож байна. ХМХ сурталчилж байгаа хориглох өрийн арга хэмжээнүүд үр дүнд хүрэх үү? Бүр ХХ зууны 30-ад онд Хятадад Чан Кайшийн гоминьданы засгийн газар терийн албан хаагчдын үрэмтгий тансаг амьдралтай тэмцсэн аж. Тэр үед «Шинэ амьдралын төлөө» бүх хятадын кампанит ажиллагаа явуулж, хятадын хотуудын ресторан, цэнгээний газарт хичнэн олон төрлийн хоол нэгэн хүн захиалахыг шалгах этгээдүүдийг явуулж байсан юм.

Янз янзын дайллага болон идэж үүх үеэрээ ярьж харилцах үйл явдал ахуй амьдралын зуршил төдийгүй нийгмийн хэм хэмжээ болсныг зарим тоймч тэмдэглэв. Ахар богино хугацаанд үүнийг даваж арилгахад хэцүү. Засаг,нийгмийн хооронд зарчмын хүвьд өөр харилцааг төлөвшүүлэх цогц арга хэмжээ шаардагдав. Гүнзгий шинэтгэл болон нийгмийн түлгүүр өөрчлөлтийн ачаар ийн үр дүнд хурч болно. Саяхан Си Ли хоёрын эмхлэн байгуулсан засгийн газар энэ талаар нер их ажил арга буюу хийх юм.