Одоогийн ерөнхий сайд Абдалла ан-Нуссур тэргүүтэй шинэчлэгчдийн засгийн газар Иродан улсад байгуулагдлаа. Амманы телевизийн мэдээллэж байгаагаар 2-р Абдалла хаан засгийн газрын танхимын гишүүдийн тангарагыг хүлээн авсан ба “улс төр, эдийн засгийн өөрчлөн байгуулалтын хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэх хэрэгтэй” гэж уриалсан байна. 73 настай улс төрч-шинжлэх ухааныг баримтлагч ан-Нуссурагийн засгийн газар 3-р сарын 9-нд огцорсон юм. Энэ хаант улсын түүхэнд анх удаа иргэний нийгэм болон парламентын бүлэглэлүүдтэй зөвшилцсний үндсэн дээр шинэ засгийн газрын бүрэлдхүүнийг баталсан байна.