Орос улс Солонгосын хойгт дангаар ажиллагаа явуулахаас сэрэмжлэхийг анхааруулж байна гэж өнөөдөр ГХЯ-ны тэргүүн Сергей Лавров мэдэгдлээ. «НҮБ-ын АЗ-өөс зохих хамтын үнэлгээ өгсний хамт цэргийн идэвхжлийг гааруулах ажиллагаа дангаар явуулж байна. Байдал хяналтаас гарч, шатлан өргөжих хөнөөлт уршигтай болж мэднэ» гэж Сергей Лавров онцлов.