2012 онд дэлхийн улс орнууд техногенны шинжтэй гамшиг, байгалийн сүйрлүүдийн улмаас 186 тэрбум долл. эдийн засгийн хохирол амсчээ. Энэ тухай дэлхийн томоохон даатгалын компани Swiss Re уламжилжээ. Компаний уламжилснаар, энэхүү мөнгөний 77 сая тэрбум долларыг даатгуулагчдад олгожээ. Энэ нь даатгалын түүхэнд гарсан гурав дахь тохиолдол юм. Үүний өмнө 2011 онд даатгалын болон дахин даатгалын компаниуд АНД-н бүс нутгийн байгалийн гамшигийн улмаас даатгагчдад 126 тэмбум долл. төлжээ. 2012 оны томоохон сүйрэл, тухайлбал, америкийн “Сэнди” хүчтэй далайн шуурганы хохирол 119 тэрбум долл. хүрчээ.