БРИКС-ийн орнуудын тэргүүн нар ДХУ-ын дүнд багц баримт бичигт гарын үсэг зурав. Тухайлбал, Этеквинскийн тунхаглал болон үйл ажиллагааны төлвлөгөө болоод БРИКС-ийн орнуудын шинжээчдийн консорциумыг батлах тухай тунхаг бичиг. БРИКС-ийн ДХУ-ын өргөтгөсөн хуралдааны дараа БРИКС-ийн орнуудын хамтарсан статистикийн тунхаглалаас гарах тухай зарласан юм. Төрийн тэргүүн нарыг байлцуулан олон талт гэрээг үзэглэсний дунд, ногоон эдийн засгийн салбарт хамтарсан санхүүжилтийн тухай, Африкийн дэд бүтцийг санхүүжүүлэх хамтарсан төслүүд болон БРИКС-ийн Ажил хэрэгч зөвлөлийг байгуулах тухай тунхаг бичигт гарын үсэг зурлаа.