Олонд түгсэн «Твиттер» сүлжээг байгуулснаас хойш 7 жил өнгөрлөө. Британийн ХМХ тоо баримтуудаас харахад одоо түүнийг хэрэглэгчид өдөр дутам 400 сая орчим мэдээлэл нийтлэж байна. «Твиттерт» хандан мэдээлэл авч байгаа хүмүүсийн тоо хөдөлбөргүй нэмэгдэж байна. Дэлхийд тэд 60, Их Британид 80 хувь эзлэв. Сүлжээг үндэслэн байгуулсан Жэком Дорси 2006 оны 3-р сарын 21-нд анхны мэдээлэл явуулжээ. Одоо 28 хэлээр хүртээлтэй байгаа «Твиттер» дэлхий даяар 200 сая хэрэглэчтэй байна.