Орос, Өмнөд Солонгос улсууд олон улсын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах хамтын ажиллагааны тухай анх удаагаа тохиролцов. Холбогдох арга хэмжээнүүдийг талууд Сөүлд зөвшилцөв. Үүгээр, тухайлбал, хоёр орны мэргэжилтэнүүдийн компьютерын сүлжээнүүдийг компьютерын мэдээллийн технологиудыг ашиглаж хакеруудын дайралтуудаас хамгаалах юм. Энд компьютерын тусламжтайгаар банкны данснуудаас мөнгө луйвардах тухай болон зээлийн картнуудаас хууль бусаар мөнгө авах тухай яригдаж байна.