Samsung компани Galaxy S-4 шинэ гар утас гаргав. Танилцуулах өдөрлөгийг Нью-Йоркд явуулжээ. Шинэ гар утас нь өмнөх загвараас нимгэн хирнэ, хэмжээгээрээ том аж. Хэрэглэгч смартфоныг харж харцаараа удирдах юм байна. Утасны тусгай функц нүдний хөдөлгөөнөөр дэлгэцнээ хуудсуудыг эргүүлнэ. Ингэхдээ хэрвээ дэлгэцнээс харцаа буруулвал, Smart Pause функц нь дүрсийг зогсоох юм. Түүнчлэн уг утасны төөхөрөмжинд температур болон чийглэгийн мэдрэмжийн шинэ датчикуудыг суурилуулжээ. Утасны улаан туяаны гэрэл Galaxy S-4-ийг зайнаас удирдах удирдлагааро аши глах боломж олгож байна. Шинэ самртфон нь худалдаанд 4-р сарын сүүлээр гарах гэж байна.