Чан Ваньцюанийг өнөөдөр БНХАУ-ын БХЯ-ны сайдаар батлав. Түүнчлэн Бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын чуулган БНХАУ-ын ГХЯ-ны сайдаар Ван Ийг батлсан. Депутатууд Төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайдын шинэ дэд сайдуудыг батлав. Төрийн зөвлөлийн шинэ Ерөнхий сайд ли Кэцяны өргөн барьснаар Чжан Гаоли, Лю Яньдун, Ван Ян болон Ма Кай . Эдгээр орлогчуудаас БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлийн өмнөх бүрэлдээхүүнд нэг ч хүн орж байгаагүй аж. Лю Яньдун болон Ма Кай нар нь Төрийн зөвлөлийн гишүүн байсан.