Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн их сургууль британий Times сонины хувилбраар дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй 100 их сургуулиудын 50-т орсон бөгөөд урьдын адил нэрсийн жагсаалт дахь цорын ганц оросын их сургууль байна. Уг баримт бичгийг гадаадын оюутнуудын иш татсан эрдэм шинжилгээний боловсролын болон судалгааны хөтөлбөрүүдийн түвшинг хийгээд бусад олон хүчин зүйлүүдийг үндэслэн гаргадаг байна. 2012 онд Орос улс уг чансаанд ороогүй, ингэхдээ Москвагийн их сургууль нь өмнө нь чансааны 33 байранд явж байсан. Жагсаалтанд нийт дэлхийн 20 орны их сургуулиуд байна.