Пентагон холбооны төсвийн зарлагыг хорогдуулах гэж байгаатай холбогдуулан санхуугийн энэ жилд цэргийн зарлагаа 3-р сарын 1-нээс хойш 46 тэрбум доллароор арга буюу хорогдуулна гэж АНУ-ын БХЯ-ны төлөөлөгч Жорж Литтл мэдээллээ. Түүний хэлснээр энэ арга хэмжээ арга буюу авах юм. Барак Обамагийн засаг захиргаа болон конгресс дахь бугд найрамдахын сөрөг булгийн төсвийн асуудлаар байгуулсан хэлэлцээр улс орны санхуугийн уналтыг тур зуур хойшлуулсан. 3-р сарын нэгэн гэхэд талууд тохиролцохгуй бол төрийн төсвийн зарлагыг албадан хорогдуулах шийдвэр хүүль ёсоор хүчин тегелдер болох юм. Энэ нь Пентагоны цэргийн зарлагыг 20 хувиар хорогдуулахад хүргэж, цэргийн янз бурийн анги салбарын байлдааны бэлтгэлийн хөтөлберүүдийг бас хамрах юм.