Сирид зэвсэгт серег хучин ялах нь Ливанд иргэний дайн дэгдээх, Иорданийг бутаргах, Иракад өөр хоорондын тэмцлийг гааруулах уршигтай болж мэднэ гэж Ирак улсын ерөнхий сайд Нури аль-Малик Багдадад «Аль-Маядин» телевизийн сувагт өгсөн ярилцлагдаа мэдэгдэв. Сири улсын байдлын талаар бодит байр сүүрь баримтлалыг тэрээр гадаадын этгээдүүдэд уриалжээ. Дэлхийн хамтын нийгэмлэгээс яриа хэлцээ хийх замаар Сирийн улс төрийн зохицуулалтыг илуу идэвхтэй дэмжвэл зохионо гэж Аль-Малик онцлов.Эдүгээ сирийн мөргөлдөөнд татагдан оролцсон нэг ч тал ялаж чадахгуй гэж тэрээр үзэж байна.