2012 онд БНХАУ-ын иргэд АНУ-д үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахад 9 тэрбүм доллар зарцуулсан гэж хятадын « Дунфан зиньбао» сонинд бичжээ. Хятадууд АНУ-ын үл хөдлех хөрөнгийн зах зээлд байгуулсан хэлэлцээрүүдийн хэр хэмжээгээр зөвхөн канадын худалдан авагчдын дараа орсон байна гэж сонины мэдээлэлд өгүүлжээ. Гадаадын худалдан авагчдын идэвхжил 2012 оны 12-р сард Нью-Йоркод орон сууцны унийг 7 хувиар нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн гэж АНУ-ын Үндэсний ул хөдлөх хөрөнгийн зуучлагчдын холбооны илтгэлд өгүүлсэн байна.