Орос улсад хүний эрх зөрчигддөг гэж тус улсын автократын тухай ярих нь булчимгүй зүйл гэж ерөнхий сайд Дмитрий Медведев бразилийн O Globo сонинд өгсөн ярилцлагадаа мэдэгдэв. Ингэхдээ тэр Орос улс өөрийгөө “туйлын өө сэвгүй нийгэм “ болон “өө сэвгүй улс “гэж үзэхгүй гэж цохон тэмдэглэжээ. Медведевын ярьснаар, энэ бол өөрийн тулгамдсан асуудлуудтай ардчилал хөгжиж байгаа залуу орон “ гэжээ. “Тэдгээрийг бид хардагч, мэддэгч юм “гэж тэр нэмж хэлжээ.