Орос улсад жижиг, дунд  үйлдвэрлэл эрхлэх зөвшөөрөл гадаадын хүмүүст өгөх юм. Засгийн газраас зохих хуулийн төслийг Улсын думд хэлэлцүүэлэхээр оруулна. Энэ хуулийн төсөл дүрмийн капиталд оролцох хувь хэмжээг нь хязгаарлалгүуй жижиг, дунд зэргийн үйлдвэрийг нээх эрх гадаадын иргэдэд олгоно. Сайд нарын танхимын хэвлэлийн албанаас мэдээлснээр энэ арга хэмжээний зорилго оросын нутаг дэвсгэрт гадаадын хөрөнгө оруулагчдад үйлдвэрлэл эрхлэх тааламжтай нөхцөлийг бүрдүүлж, шинэ технологийг улс орныхоо эдийн засагт өргөн нэвтрүүлэхэд оршино.