ОХУ-ын дэд ерөнхий сайд Аркадий Дворковичийг Орос-хятадын засгийн газар хоорондын эрчим хүчний хамтын ажиллагааны комиссын оросын хэсгийн даргаар томилов. Засгийн газрын тэргүүн Дмитрий Медведев зохих захирамжад гарын үсэг зуржээ. 2012 оны 12-р сарын 6-нд ОХУ, БНХАУ-ын засгийн газруудын гарын үсэг зурсан хэлэлцээрийн дагуу Орос-хятадын эрчим хүчний хамтын ажиллагааны комиссыг байгуулсан юм.