НҮБ-ын АЗ-ийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бан Ги Мүн өнөө өглөө газар дор явуулсан цөмийн туршилтыг эрс буруушаан, АЗ-ийн тогтоолуудыг зөрчсөн гэж үзжээ. “Ерөнхий нарийн бичгийн дарга бүс нутгийн тогтвортой байдлыг бусниулах , дэлхий дахины цөмийн туршилтуудыг хорогдуулах асуудлаар тавих хүчин чармайлтуудын эсрэг чиглэгдсэн бүдүүлэг алхамд гүнээ түгшиж байна” гэж тус байгууллагын албан ёсны төлөөлөгчийн мэдэгдэлд дурджээ.