Цацал өргөн мялаах өглөө эртийн наран

Цантаж бууралтсан талыг гэсгээж мандахад

Цадиг түүхийн сударт нэгэн хуудас нэмэгдэж

Цагаан сартай золголоо

 

“Тийн ялгуусан” хэмээх усан могой жилдээ

Төрлөөрөө түвшин амгалан

Элгээрээ энх амгалан

байхын ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.

САР ШИНЭДЭЭ САЙХАН ШИНЭЛЭЭРЭЙ!

«Оросын дуу хоолой» радиогийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн хэлтэс