Израилийн арми урд шене Иордан голын баруун эрэгт ажиллагаа явуулж, палестины ХАМАС радикал булгийн 25 гишүүнийг баривчлав. Палестины автономын хууль тогтоох хурлын гурван депутат баривчлагсадын дотор байна гэж ливаны ХМХ тус булгийн эх сурвалжийн мэдээллээс иш татан тэмдэглэв. Тэднийг Ромаллад хорионд авсан байна. ХАМАС Палестины автономын хууль тогтоох 174 суудалтай хурлын 74 мандаттай юм. Израилийн армийн урд шөнө явуулсан ажиллагааны дараа ХАМАС булгийн баривчлагдсан депутатуудын тоо 12-нд хурснийг ХМХ тэмдэглэв. Израилийн аюулгуй байдлын хучин Иордан голын баруун эрэгт олон нийтийн тэмцэл хөдөлгөөнөөс сэрэмжлэн сэргийлэхийн тулд палестины радикал булгуудийн гишуудийг саатуулах ажиллагаагаа идэвхжүүлэхээр төлөвлөсөн юм.