Өмнөд Солонгосын «Самсунг» электроникс» компани өнгөрсөн онд дэлхий даяар 407 сая гар утас худалдаж тэргуулэв. Үүний үр дүунд одоо дэлхийн гар утасны зах зээлийн 23,7 хувь энэ компанид ногдож байна. «Самсунг» мөн үзүүлэлтээр хоёрт орсон өөрий нь гол өрсөлдегч «Нокиа» компаниос тэргуулэв.Хятадын « ZTE» өмнөд солонгосын «Эл Жи» 3-р байр эзлэсэн америкийн «Эппл» компанийн дараа тус тус оржээ.