Хятад улсад авилгалтай урт удаан ургэлж тэмцэх ёстой гэж өнөөдөр ХКН-ын ТХ-ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, БНХАУ-ын дэд дарга Си Зиньпин Бээжинд ХКН-ын ТХ-ны сахилга шалгах комиссын ээлжит бүгд хуралдаан дээр мэдэгдэв. «Үргэлж, урт удаан» гэдэг хоёр дурс үсэг үүнд гол үүрэгтэй байна» гэж Си Зиньпин онцлов. Хятад улсад авилгал нам, төр улсад хөнөөлт хор холбогдолтой болж мэднэ» гэж үүний өмнө Си Зиньпин мэдэгдсэн билээ. 2012 оны 11-р сард ХКН-ын их хурал дээр Си Зиньпин Ерөнхий нарийн бичгийн даргаар сонгогдож, Ху Зиньтаог орлосон юм. 3-р сарын 5-нд Бээжинд нээгдэх Бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн хурлын чуулган дээр түүнийг БНХАУ-ын даргаар томилох юм.