«Египет улс ливийн зарим нутагт енгелзех эрхтэй» гэж Египетийн ерөнхий сайд Хишам Кандилын хэлсний учир шалтгааныг тайлбарлаж өгөхийг Триполи Каираас шаардав. Өчигдөр байдлыг тодруулж мэдэхийн тул Ливийн ерөнхий сайд Египет улсаас Ливид суугаа элчин сайд Хишам Абдельваххабыг дуудаж уулзав.Ливийн засгийн газрын тээргуун Али Зейдан элчин сайдтай уулзаж ярихдаа Египетийн ерөнхий сайдын «Ал-Дияр» сонинд нийтлүүлсэн ярилцлагыг дурдав. Каир Ливийн зуун хэсэгт орших Киренаикын нефтиэр баялаг нутгийн нэг хэсэгт өнгөлөх эрхтэй» гэж Кандиль хэлжээ. Ерөнхий сайд буюу улс орны ямар ч дээгүүр албан тушаалтан ийн мэдэгдэл огт хийхгуй гэж Егиептийн засгийн газрын албан ёсны төлөөлөгч Аля аль-Хадиди хэлсэн байна.