Москвад сөрөг хүчний эсэргүүцлийн жагсаал боллоо. Москва хотын захиргаа болон арга хэмжээг зохион байгуулах хороо жагсан явах замыг нэгдүүгэр сарын 10-нд уялдуулан зохиосон билээ. Энэ удаагийн жагсаалт оролцогчид оросын хүүхэд үрчлэхийг америкийн иргэдэд хориглох хуулийг хүчингүй болгох гол шаардлага тавьжээ. Москвад хүйтэн байсан ч жагсаалт 9-9,5 мянга хүн оролцоно тухай цагдаагийн газар мэдэллээ. Гэсэн ч 30 мянга орчим хүн оролцсон гэж сөрөг хүчний төлөөлөгчид үзэж байна. Оросын энчин хүүхдийг үрчлэхийг америкчуудад хориглосон хууль 2003 оны 1-р сарын 1-нд хүчин төгөлдөр болов. АНУ-д Магнитскийн хууль гэгчийн батласан хариуд оросын эрх баригчдаас ийн арга хэмжээ авсан юм. Магнитский тусгай хорих газарт амь насаа алдсан хэрэг явдалд хамаатай оросын түшмээдийн эсрэг энэ хууль ёсоор хориг тогтоожээ.