Өнгөрсөн оны 11-р сард хоёрдугаар шатлалын техникийн асуудлаас болоод хойшлогдсон Өмнөд-Солонгосын KSLV-1 пуужинг шинээр хөөргөхөөр энэ сарын сүүлээр оролдож магадгүй байна. Энэ тухай Ренхап агентлаг засгийн газар дахь эх сурвалжуудаасаа иш татан уламжилжээ. Өмнөд-Солонгосын боловсрол, шинжлэх ухаан болон технологийн яамны төлөөлөгчдийн ярьснаар, өмнөд-солонгосын пуужинг хөөргөхөд бэлтгэх хорооны комиссийн хуралдааныг ирэх долоо хоногт төлөвлөжээ. Чухамдаа уг хуралдаан дээр пуужинг хөөргөх товыг шийдвэрлэхээр төлөвлөж байна. KSLV-1 пуужин буюу Naro-1 2002 онд боловсруулж эхэлсэн. Байгуулсан гэрээний дагуу 2004 оноос хойш цогцолборыг бүхэлд нь оросын Хруничевын нэрэмжит хүрээлэн хариуцаж байгаа бөгөөд “Энергомаш” эрдэм-шинжилгээний нэгдэл нэгдүгээр шатны хөдөлгүүрийг үйлдвэрлэгч болон төслийн боловсруулагчаар оролцож байна. Харин Машин угсралтын зохион бүтээх товчоо эл төслийн газрын цогцолборын боловсруулалтыг хариуцаж буй юм.