АНУ-ын БХЯ 2014 оноос хойш Афганистанд 3-аас 9 мянга хүртэл тооны цэргийнхнийг үлдээх төлөвлөгөөг боловсруулаад байна. Энэ нь өмнө тавьж байснаас нилээд хэдэн мянгаар бага тоо гэж Wall Street Journal сонин бичжээ. Тэгвэл бие бүрэлдэхүүний тоог багасгасан нь америкийн цэргийнхнийг нисэгчгүй төхөөрөмжүүдийг ашиглахад хүргэж байна.

Одоогийн байдлаар Афганистанд АНУ ын 50 мянга орчим цэрэг алба хааж байна.