Катарын «Аль-Жазира» телевизийн компани америкийн Current TV телевизийн кабелийн сүлжээг худалдан авсан тухай Би-Би-Си телевиз радиогийн корпораци мэдээллээ. Панзлалын өртөгийг зарлан мэдээлээгүй байна. Арабын телевизийн суваг АНУ-ын сая сая үзэгчэд хүртээлтэй болно гэж компанийн шинжээчид найдаж байна. Үрьд «Аль-Жазирагийн» хувийн жин америкийн телевизийн дэлгэцнээ бага байсан. АНУ-ын хэвлэл мэдээллийн үйлдвэрлэлийн ажилтнуудын хэлснээр удахгуй Carrent TV Al Jazeera America нэртэй болно. Катарын компанийн худалдан авсан одоогоос долоон жилийн өмнө АНУ-ын дэд ерөөнхийлөгч асан Эл Горын үндэслэн байгуулсан америкийн телевизийн сүлжээ үзэгчдийн сонирхол тийм их татахгуй байна.